ALSANCAK'TA YENİ BİR
İZMİR HAYATI
BAŞLIYOR

SİZ FORMU DOLDURUN
BİZ SİZİ ARAYALIM

Gönder

Teşekkürler,
Başvurunuz alındı, müşteri temsilcilerimiz sizinle iletişim kuracaklar.

Bilgilendirme Yazısı

Değerli ziyaretçimiz ve müşterimiz www.allsancak.com sitesine hoş geldiniz. Sizlere gizlilik politikamız ve kişisel güvenliğiniz hakkında bilgiler vereceğiz. www.allsancak.com sitesi Pekintaş Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti ve Burakcan İnşaat. Limited. Şirketi. İş ortaklığına aittir. Bu siteyi ziyaret eden müşteri ve ziyaretçilerin bilgi güvenliği iş ortaklığımız açısından önem taşımaktadır.

Sitemiz sayfalarını dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir ve ürün ve kampanyalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu metin kişisel bilgilerinizin ve verilerinizin korunması amacıyla ve sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizi ziyaret etmeniz halinde sizin onayınız dahilinde kişisel bilgileriniz temin edilmektedir ve bu bilgiler tarafımızca korunmaktadır.

Bizimle paylaştığınız kişisel bilgileriniz sadece ürün ve kampanyalarımızdan daha ayrıcalıklı ve hızlı bir şekilde haberdar olabilmeniz için sizlerin yararına olarak kullanılacaktır. KVKK uyarınca, şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nın öngördüğü çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacı ile sizlerin de şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Web sitemizde şirketimiz. tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir. Kişisel veriniz olarak işlenecek hususlar açık kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, satın aldığınız ürün/hizmete ilişkin taşınmazlara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz, talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, internet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz, şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntülerinizdir.

Toplanan kişisel verileriniz sizlere bilgilendirme yapabilmek, ürün, güncelleme, reklam, pazarlama ve kampanyalardan haberinizin olabilmesi, sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi, sözleşme yapılması halinde süreci kolaylaştıran işlemlerin yapılabilmesi, ürün ve hizmetlere dair sorunların giderilebilmesi, şikayetlerinizin daha kolay sonuca ulaştırılabilmesi, müşteri memnuniyetinizin sağlanabilmesi, İlgili mevzuat uyarınca zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları, anketler yapılabilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, her türlü güvenliğin sağlanabilmesi, etkinliklerin ve çekilişlerin bildirilmesi, elektronik posta, SMS ve faks ile bilgi verilebilmesi, tarafınıza dergi, bülten ve benzeri yazıların gönderilebilmesi, taleplerinizin değerlendirebilmesi ve benzer sebepler dolayısıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz hukuki güvenirliliğe uygun, yasal ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, grup şirketleri ,üçüncü kişiler ve yasal yükümlülükler gerektirdiği takdirde ilgili kurumlarla ve izniniz dahilinde yararınıza olacak şekilde 6698 Sayılı Kanun’un 8. Ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilir. Formu kabul etmekle bu izni vermiş olmaktasınız.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.allsancak.com adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını şirkete “İlkbahar Mah. 596. Sok. No:71 Çankaya/Ankara” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Şikayetleriniz için info@allsancak.com adresine mail atabilirsiniz.